Στοιχεία επικοινωνίας

Very Pretty
Very Pretty
Φρίξου 5B, Λάρισα, Ελλάδα
Τηλέφωνο
2410 537981

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 9:00 - 14:00 και 17:30 - 21:00
Τρτίτη - Πέμπτη - Σάββατο: 9:00 - 14:00


Φόρμα επικοινωνίας